Opmaak van het Bedrijfsprofiel@@@@@@De ALert Type Indicator@@@Alert Type Indicator

"Door uzelf te kennen, leert u anderen kennen."

De ALert Type Indicator (ALTI) is een psychologisch instrument dat u meer inzicht geeft in uzelf en in anderen. Net zoals de MBTI® gebruikt het de vierlettercode om de 16 verschillende types aan te duiden. Met behulp van de ALTI ontdekt u uw sterke punten en unieke talenten. Bovendien komen ook domeinen aan bod die u mogelijk nog verder kunt ontwikkelen. De ALTI draagt in belangrijke mate bij tot persoonlijke ontwikkeling en stimuleert groeikansen in de breedste zin van het woord.

Een greep uit de mogelijke toepassingen van de ALTI:

 • persoonlijke ontwikkeling
 • coaching
 • loopbaanbegeleiding
 • teambuilding
 • optimaliseren van de communicatie (werk & privé)
 • conflictbeheer
 • management- en leiderschapstraining
 • verdraagzaamheid en multiculturele training
 • verkooptraining
 • probleemoplossing
 • adviesverlening
 • etc.

De ALTI is een psychologisch instrument dat u meer inzicht geeft in uzelf en in anderen. Deze indicator draagt bij tot persoonlijke groei en stimuleert groeikansen.
De Alert Type Indicator is gebaseerd op de psychologische-typetheorie van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961). Jung observeerde verschillende soorten mensen en kwam tot de conclusie dat het menselijk gedrag niet willekeurig is...

De ALTI is gebaseerd op de typologie die ook in de MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) wordt gebruikt. Het is het Europese equivalent van de MBTI® ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek dat werd verricht in de Benelux.

De Alert Type Indicator helpt u om uzelf beter te leren kennen. Het is een persoonlijkheidsindicator – gebaseerd op Jungs filosofie – die u meer vertelt u over uw oriëntatie van uw energie, over uw levensstijl, en over uw manier van waarnemen en beslissingen nemen. Zo ontdekt u met behulp van de ALTI uw sterke punten en unieke talenten. Bovendien komen ook domeinen aan bod die mogelijk nog niet volledig ontwikkeld zijn. Op die manier vormt de ALTI een stimulans tot persoonlijke ontwikkeling.

Natuurlijk kunt u de ALTI ook in een organisatiecontext op verschillende manieren inzetten.

Ontdek het 'type' van uw Organisatie !

De ALTIO is het ideale instrument om het Type van uw Organisatie te bepalen. Met behulp van de ALTIO kunt u te weten komen hoe uw bedrijf wordt gezien door zowel de werknemers als de externe contacten. De ALTIO kan gebruikt worden op persoonlijk vlak en op departements- en bedrijfsniveau. De ALTIO gebruikt Jungs theorie over persoonlijkheidstype, net zoals de ALTI en andere welbekende persoonlijkheidsindicatoren zoals de MBTI®.


Copyright © 2005-2021, Reality Based Coaching VOF - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.