Samenwerking:

Zoeken naar een huisarts Met huisartsen:

Reality Based Coaching werkt heel nauw samen met huisartsen in Oost-Vlaanderen. De huisarts is een belangrijk aanspreekpunt wanneer iemand problemen heeft privé of op het werk. Hij of zij is de vertrouwenspersoon waar men in eerste instantie bij terecht kan.

Coaching & Career Consultancy kan hierbij van toegevoegde waarde zijn daar de arts zelf niet altijd over voldoende tijd beschikt om zich totaal aan de problematiek te wijden bovenop het medische aspect. Bovendien heeft de huisarts niet altijd de mogelijkheid om inzicht te krijgen hoe het er in de werkomgeving, bijvoorbeeld tijdens veranderingsprocessen, aan toe gaat.
Door de vandaag intense samenwerking met verschillende huisartsen kunnen we concreet, met een degelijke opvolging, mensen coachen tot zij terug volledig beschikken over al hun energie waarmee zij makkelijker beslissingen kunnen nemen. Met nieuwe inzichten zijn zij, naar de toekomst toe, meer en vooral beter gewapend om met verandering, onbegrip, of gewoon andere meningen van andere mensen positief om te gaan.


Met VDAB (Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling)
- Mandaat vanaf 03/2015 eindigend op 31/03/2021

Loopbaanbegeleiding

Reality Based Coaching werkt als partner van Vdab. Als gemandateerd loopbaancentrum aanvaarden wij loopbaancheques. Hiermee kan u bij ons terecht voor een traject van 1x 4 uur en vervolgens 1x 3 uur, 'individuele loopbaanbegeleiding op maat'.
U heeft bovendien recht op max. 2x 30' nazorggesprek. Uw persoonlijke bijdrage hiervoor bedraagt 2x 40€ voor 2 loopbaancheques voor een totaal van 7 uur (eerste cheque van 4 uur en vervolgens een 2de cheque van 3 uur.

 


Copyright © 2005-2023, Reality Based Coaching VOF - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.