Samenwerking:

Zoeken naar een huisarts Met huisartsen:

Reality Based Coaching werkt heel nauw samen met huisartsen in Oost-Vlaanderen. De huisarts is een belangrijk aanspreekpunt wanneer iemand problemen heeft privé of op het werk. Hij of zij is de vertrouwenspersoon waar men in eerste instantie bij terecht kan.

Coaching & Career Consultancy kan hierbij van toegevoegde waarde zijn daar de arts zelf niet altijd over voldoende tijd beschikt om zich totaal aan de problematiek te wijden bovenop het medische aspect. Bovendien heeft de huisarts niet altijd de mogelijkheid om inzicht te krijgen hoe het er in de werkomgeving, bijvoorbeeld tijdens veranderingsprocessen, aan toe gaat.
Door de vandaag intense samenwerking met verschillende huisartsen kunnen we concreet, met een degelijke opvolging, mensen coachen tot zij terug volledig beschikken over al hun energie waarmee zij makkelijker beslissingen kunnen nemen. Met nieuwe inzichten zijn zij, naar de toekomst toe, meer en vooral beter gewapend om met verandering, onbegrip, of gewoon andere meningen van andere mensen positief om te gaan.


Met VDAB (Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling)

Loopbaanbegeleiding

Reality Based Coaching werkt als partner van Vdab. Als gemandateerd loopbaancentrum aanvaarden wij loopbaancheques. Hiermee kan u bij ons terecht voor een traject van 1x 4 uur en vervolgens 1x 3 uur, 'individuele loopbaanbegeleiding op maat'.
U heeft bovendien recht op max. 2x 30' nazorggesprek. Uw persoonlijke bijdrage hiervoor bedraagt 2x 40€ voor 2 loopbaancheques voor een totaal van 7 uur (eerste cheque van 4 uur en vervolgens een 2de cheque van 3 uur.


Met VIBAM Vormingsinitiatief voor bedienden:

Reality Based Coaching treedt op als loopbaanadviseur bij outplacement- en loopbaantrajecten.

VIBAM vzw is een erkend bureau voor private arbeidsbemiddeling met inbegrip van outplacementactiviteiten in het Vlaamse gewest

VIBAM vzw :
Filip Williotstraat 7
2600 Antwerpen - Berchem

https://www.vibam.be

 

Met ACV Puls Centrum voor loopbaanontwikkeling:

Reality Based Coaching treedt ook in opdracht op als loopbaanbegeleider.

Wat is loopbaanbegeleiding?
"Loopbaanbegeleiding biedt een persoon de kans om,
ondersteund door een professionele begeleider,
uit te zoeken hoe zijn of haar (levens)loopbaan
er op zijn best uit zou zien en op welke manier
dit optimaal bereikt kan worden, rekening houdend
met zijn of haar vaardigheden, persoonlijkheid en wensen
en gegeven zijn of haar actuele en toekomstige familiale en
professionele context.
"

ACV Puls Centrum voor Loopbaanontwikkeling :
Sudermanstraat 5
2000 Antwerpen

https://www.loopbaanontwikkeling.be

 

 


Copyright © 2005-2020, Reality Based Coaching V.O.F. - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.